Φόρμα εγχώριων συσκευών

Αρχική συσκευή καλούπι, πλαστική παραγωγή φορμών εγχύσεων, σχηματοποίηση εγχώριων πλαστική εγχύσεων.