πλαστική φόρμα κύπελλων

σχηματοποίηση εγχώριων πλαστική εγχύσεων, Αρχική συσκευή καλούπι, πλαστική παραγωγή φορμών εγχύσεων.