Φόρμα μερών αυτοκινήτου

Αυτοκίνητη φόρμα εγχύσεων, αυτοκίνητο πλαστικό σχήμα, αυτόματη εσωτερική σχηματοποίηση.