φόρμα εμπορευματοκιβωτίων μπαταριών

γρήγορη σχηματοποίηση εγχύσεων, σχηματοποίηση εγχύσεων κοιλοτήτων και πυρήνων, πρωτότυπο χύτευση με έγχυση.