πλαστικό εξοπλισμό μούχλα ένεση

σχηματοποίηση εγχύσεων πυλών σηράγγων, Αρχική συσκευή καλούπι, ηλεκτρικό πλαστικό σχήμα.