πλαστικό βούλωμα διεξόδων

πλαστικά καλύμματα και βουλώματα, όξινα καλύμματα διεξόδων μπαταριών μολύβδου, καλύμματα διεξόδων μπαταριών αυτοκινήτων.